พิมพ์ชื่อผู้ถวายพระไตรปิฎก
พิมพ์หนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน เบาะรองนั่งสมาธิ สถานที่ตั้ง ศูนย์จำหน่ายพระไตรปิฎก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต )

ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกทั่วประเทศ

ศูนย์จัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และในราคาเดียวกันกับ มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้อย่างกว้างขวาง
โดยศูนย์จัดจำหน่ายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ทั่วประเทศ ที่จัดส่งได้ถึงที่หมายปลายทาง
ไม่ว่าจะเป็นที่ บ้าน วัด หรือสถานที่ราชการ และที่หมายปลายทางอื่นๆ ที่ผู้สั่งประสงค์ให้จัดส่ง
ศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ก็สามารถ
จัดส่งได้รวดเร็วทันใจและก่อนเวลาใช้งานจริง ทุกครั้ง
ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ไตรลักษณ์

 

#ฐานรองพระไม้สัก #แท่นวางพระ #โต๊ะวางพระพุทธรูป
#รับสั่งทำฐานพระ #ฐานวางพระ #ฐานพระบูชา #แท่นวางพระ #ฐานพระพุทธรูป #ฐานรองพระบูชา #ฐานรองพระพุทธรูป #ฐานวางพระพิฆเนศ #แท่นรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #ฐานเสริมองค์พระพุทธรูป
กิจกรรม ภาพการจัดส่งพระไตรปิฎก ทั่วประเทศ
สมทบทุน บริจาคเงิน ณ โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก
แด่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด ครั้งที่ 2
บริจาคเงิน COVID

หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย 91 เล่ม ครบสมบูรณ์

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับพิธีการทำบุญและอนุโมทนาวิธี

พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางชนะมาร และพระพุทธรูปแบบต่างๆ

หนังสือธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ ครบชุด 81 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทย

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก

หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท
กลุ่มหนังสือสำหรับพระภิกษุ
พระไตรปิฎก-แบบเรียน-นักธรรม-ตรี-โท-เอก

ชุด พระคัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมหีบบรรจุ 3,500.-ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง
ชุด พระคัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์
พร้อมหีบบรรจุ 3,500.-
ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ
พร้อมกล่องบรรจุ
แบบลงรักปิดทอง


คัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคหะอรรถ
แปล ฉบับหลวง
คัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคหะอรรถ แปล ฉบับหลวง

ชุดหนังสือ ถวายพระสงฆ์ 
ชุดหลักแห่งพระพุทธศาสนา 3610 บาท
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 


หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ราคา 700 บาท

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ราคา 600 บาท

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ราคา 500 บาท

วิมุตติมรรค ราคา 300 บาท

สวดมนต์แปล ราคา 300 บาท

สวดมนต์ฉบับหลวง ราคา 280 บาท

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉ.ประมวลศัพท์ ราคา 300 บาท

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ราคา 250 บาท

ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ไตรลักษณ์ตั้งอยู่เลขที่ 19/10 
หมู่3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ไตรลักษณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 19/10
หมู่3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
(ฝั่งเดียวกันกับ พุทธมณฑลองค์พระ)
ในซอยวัดญาณเวศกวัน เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

02-482-7358, 086-461-8505,
087-696-7771, 02-482-7093


E-mail : trilak_books@yahoo.com#และเพื่อความรวดเร็วในการสนทนา
ช่องทางการติดต่อทาง/ #สั่งซื้อทางLine
~สั่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
~สั่งชุดพระไตรปิฎกแบบต่างๆ

👨🏻‍💻 #LINE : @trilakbooks
หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://
line.me/R/ti/p/%40trilakbooks

หนังสือแบบเรียนนักธรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร


การสั่งสินค้าและผลิตภัณฑ์

สำหรับท่านที่ประสงค์จะสั่ง ตู้พระไตรปิฎก
และหนังสือพระไตรปิฎก
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สามารถ ทำได้ดังนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่

02-482-7358 02-482-7093

087-696-7771 086-461-8505


หรือส่ง mail มาที่

trilak_books@yahoo.com


#และเพื่อความรวดเร็วในการสนทนา
ช่องทางการติดต่อทาง/ #สั่งซื้อทางLine
~สั่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
~สั่งชุดพระไตรปิฎกแบบต่างๆ

👨🏻‍💻 #LINE : @trilakbooks
หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://line.me
/R/ti/p/%40trilakbooks1.เขียน ชื่อ ผู้ติดต่อ + เบอร์ติดต่อกลับ

2.ชื่อตู้พระไตรปิฎก (หรือแนบภาพ)

3.แจ้งชื่อหนังสือพระไตรปิฎก (หรือแนบภาพ)

4. หากมีข้อความ แทรก ผู้จัดพิมพ์ถวายหนังสือฯ

สามารถแนบมาได้ในคราวเดียวกัน

5.สถานที่จัดส่ง แบบละเอียดเพื่อให้ศูนย์หนังสือฯ

ประเมินค่าจัดส่งได้ต่อไป

ซึ่งจัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่พร้อมดูแล

จัดส่งได้ทั่วประเทศ

 

พิมพ์หนังสือธรรมะ, หนังสือที่ระลึก,

ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วไทย
โดยศูนย์หนังสือไตรลักษณ์
ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วไทย
โดยศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

..........................................................
หนังสือพุทธธรรม-700บาท


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์


หนังสือพระไตรปิฎกทุกแบบ


หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ภาษา ไทย ราคา 15,000.-


หนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม
ภาษา ไทย ราคา 25,000.-


หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี จำนวน 100 เล่ม

ภาษาไทย ราคา 18000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)
หนังสือพระไตรปิฎก 100 เล่ม ส.ธรรมภักดี
(ภาษาไทย) ราคา 18,000.-


อรรถกถาภาษาไทย (มจร)
อรรถกถาภาษาไทย (มจร)


หนังสือพระไตรปิฎก สยามรัฐภาษาไทย
ราคามูลนิธิ 15500 บาท

หนังสือพระไตรปิฎก 45 
ภาษาบาลี ราคา 13,000.-
หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ภาษาบาลี อักษรไทย ราคา 13,000.-


พระไตรปิฎก ฉ. ประชาชน (ไทย)
1 เล่มจบ ย่อจาก 45 เล่ม บาลี 500.-หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลไทย

หนังสือวิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น

เล่าไว้เมื่อวัยสนทยา

หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ราคาเล่มละ 700 บาท
พุทธธรรมฉบับปรับขยาย (ล่าสุด)


แบบตู้พระไตรปิฎกทั้งหมด

ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทยตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทยตู้พระไตรปิฎก ฉบับแก่นธรรม

 ตู้หนังสือ ทั่วไป

 

 

คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์
ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุ

แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับด้วยกระจกสี สวยงามและดูแวววาว เหมาะสำหรับ

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือ มีไว้สำหรับในงานพิธีสงฆ์
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ปาฏิโมกข์แผ่นพับ
สำหรับถวายในพิธีสงฆ์ 3,500.-


ชุดพระมาลัยคัมภีร์แผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 6500 บาท
ชุดพระมาลัยคัมภีร์แผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 6500 บาทหีบบรรจุ พร้อมกับ
คัมภีร์ พระมาลัย (พระอภิธรรม) 5,000.-

ชุด พระคัมภีร์ ใบลาน เทศน์มหาชาติ ธรรมวัตร 

ราคา ทั้งชุด 4,700.- บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย โดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศ)
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ ธรรมวัตร 4,700.-หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ ทำนองภาคกลาง
สำหรับ วัดพระอารามหลวง 5,000.-


ชุด พระคัมภีร์ ใบลาน เทศน์มหาชาติ ภาคอีสาน ราคา ทั้งชุด 5,000.- บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย โดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศ)

หรือ ที่เรียกว่า ลำมหาชาติ เป็น เทศน์มหาชาติภาคอีสาน 
ที่บรรจงสรรสร้างขึ้นจากใบลานริมทอง แท้ อย่างดี

พร้อมหีบบรรจุ แบบลงรักปิดทองสวยงาม ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษา
หรือจะถวายพระภิกษุ ในงานพิธีสงฆ์ มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี
ที่จักได้รับ พระคัมภีร์ชุดนี้ ไว้ศึกษาต่อไป
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ มหาชาติ
ลำมหาชาติ (ภาคอีสาน) 5,000.-


ต้นไม้ตรัสรู้-งานหัตถกรรมจากเนื้อโลหะ-ลงรักปิดทอง
 
ดอกบัว-ลงรักปิดทอง-ประดับกระจกคละสี-2200บาท
ใบโพธิ์ทอง

ใบโพธิ์สีทอง

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ปาฏิหาริย์ 3 ประเภท

 

เนื้อความตอนหนึ่งในหนังสือ

ปฏิบัติธรรม ให้ถูกทาง
สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม

หนังสือดี ที่แนะนำ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต )


ปาฏิหาริย์ นั้น
 
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า มี ๓ อย่าง คือ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


๑.อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นปาฏิหาริย์ ในเรื่องฤทธิ์ 

คือการ แสดงฤทธิ์ หรือ ความเป็นผู้วิเศษ ดลบันดาล
อะไรต่างๆ 
เหาะเหิน เดินอากาศ หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์ คือการทายใจได้ ทายใจโยมว่า 
"อ้อ โยมกำลังคิดเรื่องนี้ โยมกำลังคิดว่าหลังจาก
ฟังธรรมนี้แล้วจะไปโน่น หรือฟังองค์แสดงธรรมแล้ว
คิดต่อองค์แสดงธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
อะไรทำนองนี้ คือการทายใจได้
อันนี้เรียกว่า อาเทศนาปาฏิหาริย์หนังสือธรรมะ เรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
๓. อนุศาสนีปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์ คือคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ คำสอนที่
แสดงความจริงให้ผู้ฟังรู้เข้าใจ มองเห็นความจริง
เป็นอัศจรรย์ แล้วก็สามารถ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม
ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ อันนี้ คือ
ให้โยมเกิดปัญญาความรู้จริง

ปาฏิหาริย์ ทั้ง ๓ อย่างนี้
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างไหนบ้างหรือไม่
หรือว่ายกย่องทั้งหมด ?

ไม่ทั้งหมด พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญปาฏิหาริย์
๒ อย่าง . . .  
แรกคือ อิทธิปาฏิหาริย์ การแสดงฤทธิ์
และ อาเทศนา ปาฏิหาริย์ การทางใจได้

แต่สรรเสริญข้อที่ ๓ ได้แก่ อนุศาสนีปาฏิหาริย์
คือคำสอนที่ให้ความรู้จริง เกิดปัญญาได้เป็นอัศจรรย์
อันนี้สำคัญชาวพุทธต้องรู้จักปาฏิหาริย์ ๓ นี้ 
แล้วก็ต้องรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร ?


พ ร ะ อ ง ค์ ส อ น ไ ว้ ว่ า 

พระองค์ไม่ได้ยกย่องสรรเสริญ
ปาฏิหาริย์ ๒ อย่างแรก 
ทรงสรรเสริญแต่ข้อที่ ๓

ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ล่ะ ? 
อ้าว... ใครแสดงฤทธิ์ได้ก็เก่งมากนะซิ 
ทำไมพระพุทธเจ้า ไม่สรรเสริญล่ะ 
แล้วเราก็ได้ยิน เรื่องราวนี่ว่า 
พระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์เหมือนกัน 

เอ! เป็นเพราะเหตุอะไร
ลองมาดูกัน

เอาง่ายๆ ๒ ข้อแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ 
เนื่องกับความสามารถพิเศษทางจิต 
เราก็แยกระหว่างข้อ ๑-๒ เป็นพวกหนึ่ง 
และข้อ ๓ เป็นพวกหนึ่ง

เมื่อพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ข้อที่ ๓ ก็เป็นอันว่า 
ข้อที่ ๑ -๒นี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า
ไม่ยกย่อง 
ทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ยกย่องปฏิหาริย์
๒อย่างแรก

เราจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างปาฏิหาริย์ ๒ แบบนี้
ปาฏิหาริย์ประเภทฤทธิ์นี่ เวลาแสดงไปแล้ว
คนที่ดูที่ฟังเป็นอย่างไร ?

คนที่ดูที่ฟัง พอดูและฟังเสร็จแล้วก็งงไปเลย งงงัน
ก็มองว่า ท่านผู้แสดงนี้เก่งใช่ไหม?
แต่โยมเองน่ะ
 ได้อะไรบ้าง? มีอะไรเปลี่ยนแปลง?
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็อยู่เท่าเดิม 
แต่อาจจะแย่ลง เพราะว่างงใช่ไหม

เ ดิ ม ยั ง ไ ม่ ง ง
พอดูท่านผู้แสดงฤทธิ์เสร็จก็งงไปเลย
งงนี้ ต้องระวัง ขออภัยเดี๋ยวจะกลายเป็นโง่ไป
ก็คือ เป็นโมหะ กลายเป็นว่าพอดูท่านแสดงฤทธิ์
ตัวเองก็มีโมหะมากขึ้น ไปดีที่ไหน? ก็ไปดีที่คนแสดง
คนแสดงก็เด่นยิ่งขึ้น ตกลงเราก็ต้องไปหวัง
พึ่งท่านผู้แสดงฤทธิ์อยู่เรื่อย ไม่เป็นอันทำอะไรแล้ว
คอยรอหวังผลท่านจะทำอะไรให้

ทีนี้ เรามาดู อนุศาสนีปาฏิหาริย์ ข้อที่พระพุทธเจ้ายกย่อง
คนที่ฟังแล้วก็เป็นอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหม ? เปลี่ยนแปลงแล้วได้อะไร
พอแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เสร็จ 

อ ะ ไ ร เ กิ ด ขึ้ น ใ น ใ จ ผู้ ฟั ง ?
ปัญญาเกิดขึ้น พอปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาก็อยู่กับตัว
ไปไหนก็พาปัญญาไปด้วยใช่ไหม

คราวนี้ไม่ต้องมามัวรอฟังตามผู้ที่
แสดงปาฏิหาริย์

เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังคือผู้ฟัง
ส่วนผู้ที่แสดงอยู่แล้ว
ท่านก็แสดงของท่านไป ท่านได้เพิ่มอะไร ท่านรู้อยู่แล้ว
ท่านก็มีความชำนาญมากขึ้นในสิ่งที่แสดง 
แต่ว่า ผู้ฟังสิ

ได้จริงๆ แล้วก็เป็นอิสระ คือได้ฟังแล้วก็รู้ก็เข้าใจเป็น
ปัญญาของตัว 

ท่านผู้แสดงนั้น แสดงให้เห็นความจริงอะไร
ผู้ฟังก็ได้เห็นความจริงนั้น ผู้ฟังก็เป็นอิสระแก่ตัวเอง
เพราะผู้แสดงได้เห็นอะไร ผู้ฟังก็ได้เห็นความจริงอันนั้น
ผู้แสดงทำอะไรได้ ผู้ฟังรู้แล้วก็ทำอันนั้นได้เองด้วย
แล้วก็จบ

เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็เป็นอิสระ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในผู้ฟัง ผลได้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังคือปัญญาเกิดขึ้น
พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญแด่ อนุศาสนีปาฏิหาริย์

หนังสือธรรมะเรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )หนังสือพระเจ้า500ชาติ ฉบับสมบูรณ์ ราคาเล่มละ 800 บาท หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ราคาเล่มละ 700 บาท หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรค ราคาเล่มละ 600 บาท
หนังสือเรื่อง คู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ราคาเล่มละ 180 บาท พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ศัพท์วิเคราะห์ หนังสือพระไตรปิฎกฉบับคัดสรรค์
เล่าไว้เมื่อวัยสนทยา สมุดภาพอสุภกรรมฐาน
หนังสือวิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น หนังสืออรรถกถา 55 เล่ม ภาษาไทย โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย
 

ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับพิธีการทำบุญ
และอนุโมทนาวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา


พระไตรปิฎกแบบท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร
พระไตรปิฎกท่องจำ-แม่นยำเพียงไร 

พระไตรปิฎก ที่มีการจดเป็นลายลักอักษรณ์ แม่นยำเพียงไร?
พระไตรปิฎก ที่มีการจด
เป็นลายลักอักษรณ์ แม่นยำเพียงไร? 

 

โหลดบทเพลงสวดมนต์ฟังสบายๆ ที่นี่ 19 บทสวด

ดาวน์โหลดและฟังMP3ธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาส

สาระน่ารู้เกี่ยว
กับเรื่องการทำบุญและพิธีสงฆ์

หลักมหาประเทส4
หลักมหาประเทส4 

01.พิธีการทำบุญ"หาฤกษ์"

02.การทำบุญในงานพิธี

03.การถวายสังฆทาน-หรือ-การถวายทาน

04.ระเบียบพิธีในการถวายสังฆทาน

05.ประโยชน์/โทษ/ของการหาฤกษ์

06.พิธีการและขั้นตอนการทำบุญเลี้ยงพระ

07.ประโยชน์ของพิธีกรรมทางศาสนา

08.เรื่องของการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

09.คำถวายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก

010.คำอุทิศแผ่บุญกุศล ของผู้ถวายพระไตรปิฎก

011.เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด


ประมวลภาพประทับใจและพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9สุดยิ่งใหญ่ !!! ประวิติศาสตร์ต้องจารึก "คณะสงฆ์ญี่ปุ่น" 
จัดพิธีบำเพ็ญกุศล "ในหลวงรัชกาลที่9"

 


บทสวดมนต์ พิเศษต่างๆ

 


สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่ปราชญ์แห่งธรรมผู้นำปัญญา
สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่
ปราชญ์แห่งธรรมผู้นำปัญญา

 

มุตโตทัย หลักการทำงาน รักษาศีล เจริญภาวนา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
มุตโตทัย หลักการทำงาน รักษาศีล
เจริญภาวนา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 


ดาวน์โหลดหนังสือ  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
12.ดาวน์โหลดหนังสือ 
“พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


13. โหลด E-BOOK
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต )
21ความหมายของคำว่า ปาฏิหาริย์

 

ชื่นชม ...เด็กชายวัย 8 ขวบ  ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอมชื่นชม ...เด็กชายวัย 8 ขวบ
ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

 

ท่องแดนนรกภูมิ กับพระมาลัยฟัง ท่องแดนนรกภูมิ กับพระมาลัย

 

 

 

 
 
  


ร้านพระไตรปิฎก

 

 

 


ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน
แทรกรายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

เชิงเทียน-และงานพุทธศิลป์