พิมพ์ชื่อผู้ถวายพระไตรปิฎก
พิมพ์หนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน เบาะรองนั่งสมาธิ สถานที่ตั้ง ศูนย์จำหน่ายพระไตรปิฎก
ศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกทั่วประเทศ

ศูนย์จัดส่ง ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ในราคามูลนิธิของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และในราคาเดียวกันกับ มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้อย่างกว้างขวาง
โดยศูนย์จัดจำหน่ายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ทั่วประเทศ ที่จัดส่งได้ถึงที่หมายปลายทาง
ไม่ว่าจะเป็นที่ บ้าน วัด หรือสถานที่ราชการ และที่หมายปลายทางอื่นๆ ที่ผู้สั่งประสงค์ให้จัดส่ง
ศูนย์จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไตรลักษณ์ก็สามารถ
จัดส่งได้รวดเร็วทันใจและก่อนเวลาใช้งานจริง ทุกครั้ง
ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ไตรลักษณ์

ประมวลภาพการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วประเทศFACEBOOKS ติดตามสินค้ามาใหม่
และ การจัดส่งสินค้า อัพเดททุกวัน ที่เพจ "ร้านพระไตรปิฎก"


ศูนย์จำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นศูนย์ ส่งหนังสือพร่ะไตรปิฎก
ในราคามูลนิธิทั่วประเทศ มูลนิธิ หมายถึง มูลนิธิ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และ มูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยโดย ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกทั่วประเทศ
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง
โดย ประสานงานร่วมกับบริษัทขนส่งที่เป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถ
ดำเนินการจัดส่งพระไตรปิฎกได้อย่างรวดเร็ว และ ราคาค่าจัดส่ง
ที่สมเหตุสมผล

ทางศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์
เปิดบริการจัดส่งนอกจาก หนังสือพระไตรปิฎก แล้ว ยังเป็นศูนย์
จัดจำหน่าย หนังสือธรรมะทั่วไป จากหลากหลายสำนักพิมพ์ และ เน้นหนัก
ไปทางหนังสือพระพุทธศาสนาทางวิชาการ เป็นหลักใหญ่สำคัญ เป็นศูนย์รวม
ตู้พระไตรปิฎก ที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน จากช่างผู้ชำนาญการ
ในการจัดทรงตู้ไม้สักและเฟอร์นิเจอร์สำหรับ ตกแต่งห้องพระ

โดยเฉพาะเจาะจงทางศูนย์จำหน่ายพระไตรปิฎก มีการจัดแสดง
ตู้พระไตรปิฎกที่มีไว้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก แบบ 45 เล่ม
และ แบบ 91 เล่ม เป็นหลัก ยังไม่นับรวม พระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี
และพระไตรปิฎกฉบับย่อความ แบบต่างๆที่เผยแพร่และจัดส่ง
โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์เช่นกัน
สมทบทุน บริจาคเงิน ณ โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก
แด่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด ครั้งที่ 2
บริจาคเงิน COVID

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับพิธีการทำบุญและอนุโมทนาวิธี

พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางชนะมาร และพระพุทธรูปแบบต่างๆ

หนังสือธรรมโฆษณ์ ของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ ครบชุด 81 เล่ม
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทย

ป้ายอลูมิเนียมอย่างดี สีทอง ติด บนตู้พระไตรปิฎก

หรือ บนกล่อง-หีบ-บรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ ในราคาโรงงาน 700 บาท
กลุ่มหนังสือสำหรับพระภิกษุ
พระไตรปิฎก-แบบเรียน-นักธรรม-ตรี-โท-เอก

ชุด พระคัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์ พร้อมหีบบรรจุ 3,500.-ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุแบบลงรักปิดทอง
ชุด พระคัมภีร์ บาลีปาฏิโมกข์
พร้อมหีบบรรจุ 3,500.-
ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ
พร้อมกล่องบรรจุ
แบบลงรักปิดทอง


คัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคหะอรรถ
แปล ฉบับหลวง
คัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคหะอรรถ แปล ฉบับหลวง

ชุดหนังสือ ถวายพระสงฆ์ 
ชุดหลักแห่งพระพุทธศาสนา 3610 บาท
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 


หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ราคา 700 บาท

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ราคา 600 บาท

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ราคา 500 บาท

วิมุตติมรรค ราคา 300 บาท

สวดมนต์แปล ราคา 300 บาท

สวดมนต์ฉบับหลวง ราคา 280 บาท

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉ.ประมวลศัพท์ ราคา 300 บาท

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ราคา 250 บาท

ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ไตรลักษณ์ตั้งอยู่เลขที่ 19/10 
หมู่3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ไตรลักษณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 19/10
หมู่3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
(ฝั่งเดียวกันกับ พุทธมณฑลองค์พระ)
ในซอยวัดญาณเวศกวัน เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

02-482-7358, 086-461-8505,
087-696-7771, 02-482-7093


E-mail : trilak_books@yahoo.com#และเพื่อความรวดเร็วในการสนทนา
ช่องทางการติดต่อทาง/ #สั่งซื้อทางLine
~สั่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
~สั่งชุดพระไตรปิฎกแบบต่างๆ

👨🏻‍💻 #LINE : @trilakbooks
หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://
line.me/R/ti/p/%40trilakbooks

หนังสือแบบเรียนนักธรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร


การสั่งสินค้าและผลิตภัณฑ์

สำหรับท่านที่ประสงค์จะสั่ง ตู้พระไตรปิฎก
และหนังสือพระไตรปิฎก
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สามารถ ทำได้ดังนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่

02-482-7358 02-482-7093

087-696-7771 086-461-8505


หรือส่ง mail มาที่

trilak_books@yahoo.com


#และเพื่อความรวดเร็วในการสนทนา
ช่องทางการติดต่อทาง/ #สั่งซื้อทางLine
~สั่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
~สั่งชุดพระไตรปิฎกแบบต่างๆ

👨🏻‍💻 #LINE : @trilakbooks
หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
https://line.me
/R/ti/p/%40trilakbooks1.เขียน ชื่อ ผู้ติดต่อ + เบอร์ติดต่อกลับ

2.ชื่อตู้พระไตรปิฎก (หรือแนบภาพ)

3.แจ้งชื่อหนังสือพระไตรปิฎก (หรือแนบภาพ)

4. หากมีข้อความ แทรก ผู้จัดพิมพ์ถวายหนังสือฯ

สามารถแนบมาได้ในคราวเดียวกัน

5.สถานที่จัดส่ง แบบละเอียดเพื่อให้ศูนย์หนังสือฯ

ประเมินค่าจัดส่งได้ต่อไป

ซึ่งจัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่พร้อมดูแล

จัดส่งได้ทั่วประเทศ

 

พิมพ์หนังสือธรรมะ, หนังสือที่ระลึก,

ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วไทย
โดยศูนย์หนังสือไตรลักษณ์
ดำเนินการจัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วไทย
โดยศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

..........................................................
หนังสือพุทธธรรม-700บาท


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์


หนังสือพระไตรปิฎกทุกแบบ


หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ภาษา ไทย ราคา 15,000.-


หนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม
ภาษา ไทย ราคา 25,000.-


หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี จำนวน 100 เล่ม

ภาษาไทย ราคา 18000 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)
หนังสือพระไตรปิฎก 100 เล่ม ส.ธรรมภักดี
(ภาษาไทย) ราคา 18,000.-


อรรถกถาภาษาไทย (มจร)
อรรถกถาภาษาไทย (มจร)


หนังสือพระไตรปิฎก สยามรัฐภาษาไทย
ราคามูลนิธิ 15500 บาท

หนังสือพระไตรปิฎก 45 
ภาษาบาลี ราคา 13,000.-
หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ภาษาบาลี อักษรไทย ราคา 13,000.-


พระไตรปิฎก ฉ. ประชาชน (ไทย)
1 เล่มจบ ย่อจาก 45 เล่ม บาลี 500.-หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลไทย

หนังสือวิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น

เล่าไว้เมื่อวัยสนทยา

หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ราคาเล่มละ 700 บาท
พุทธธรรมฉบับปรับขยาย (ล่าสุด)


แบบตู้พระไตรปิฎกทั้งหมด

ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม 
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดี
ตู้พระไตรปิฎก 45 เล่ม
ไทย/บาลี/ส.ธรรมภักดีตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทยตู้พระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทยตู้พระไตรปิฎก ฉบับแก่นธรรม

 ตู้หนังสือ ทั่วไป

 

 

คัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์
ชุดพระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์ ที่เป็นแผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุ

แบบลงรักปิดทอง พร้อมประดับด้วยกระจกสี สวยงามและดูแวววาว เหมาะสำหรับ

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ หรือ มีไว้สำหรับในงานพิธีสงฆ์
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ปาฏิโมกข์แผ่นพับ
สำหรับถวายในพิธีสงฆ์ 3,500.-


ชุดพระมาลัยคัมภีร์แผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 6500 บาท
ชุดพระมาลัยคัมภีร์แผ่นพับ พร้อมกล่องบรรจุลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 6500 บาทหีบบรรจุ พร้อมกับ
คัมภีร์ พระมาลัย (พระอภิธรรม) 5,000.-

ชุด พระคัมภีร์ ใบลาน เทศน์มหาชาติ ธรรมวัตร 

ราคา ทั้งชุด 4,700.- บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย โดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศ)
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ ธรรมวัตร 4,700.-หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ ทำนองภาคกลาง
สำหรับ วัดพระอารามหลวง 5,000.-


ชุด พระคัมภีร์ ใบลาน เทศน์มหาชาติ ภาคอีสาน ราคา ทั้งชุด 5,000.- บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย โดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศ)

หรือ ที่เรียกว่า ลำมหาชาติ เป็น เทศน์มหาชาติภาคอีสาน 
ที่บรรจงสรรสร้างขึ้นจากใบลานริมทอง แท้ อย่างดี

พร้อมหีบบรรจุ แบบลงรักปิดทองสวยงาม ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษา
หรือจะถวายพระภิกษุ ในงานพิธีสงฆ์ มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี
ที่จักได้รับ พระคัมภีร์ชุดนี้ ไว้ศึกษาต่อไป
หีบบรรจุ
คัมภีร์ ใบลานมหาชาติ มหาชาติ
ลำมหาชาติ (ภาคอีสาน) 5,000.-


ต้นไม้ตรัสรู้-งานหัตถกรรมจากเนื้อโลหะ-ลงรักปิดทอง
 
ดอกบัว-ลงรักปิดทอง-ประดับกระจกคละสี-2200บาท
ใบโพธิ์ทอง

ใบโพธิ์สีทอง

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับพิธีการทำบุญ
และอนุโมทนาวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา

การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่
พุทธพจน์ ได้จัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน
เนื่องจากเป็นการ ดำเนินการโดยที่ประชุม
พระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค์ การสังคายนาครั้งนี้จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ในระหว่างการสังคายนา
เมื่อมีการลงมติยอมรับคำสอนส่วนใดแล้ว ที่ประชุมก็
จะสวดพร้อมๆ กัน เนื้อหาที่สวดนี้จึงถือเป็นการรับรอง
ว่าให้ใช้เป็นแบบแผนที่จะต้องทรงจำชนิดคำต่อคำเพื่อถ่ายทอด
แก่ผู้อื่นและสืบทอดแก่อนุชน
คำสอนดังที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่า
เช่นนี้ได้จารึกเป็นลายลักษณ์ อักษรเป็นครั้งแรก
ในคราวสังคายนาครั้งที่ ㆍ ที่จัดขึ้นในประเทศศรีลังกา
เมื่อราวปี พ.ศ. ๔๖๐ (อ่านต่อ)
กำเนิดพระนาคเสน

นสมัยนั้น พระโรหณะผู้มีอายุ
นั่งอยู่ที่วัตตนิยเสนาสน์ ทราบปริวิตก
แห่งจิตของนาคเสน ด้วยวารจิตของตนแล้ว,
ครองผ้าตามสมณวัตรแล้ว, ถือ
บาตรจีวร อันตรธานจากวัตตนิยเสนาสน์,
มาปรากฎที่หน้าบ้านกชังคลคาม.

นาคเสน ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูแล
เห็นพระเถรเจ้ามาอยู่แต่ไกล, ก็มีใจยินดี
รำาเริงบันเทิงเกิดปีติโสมนัส, ดำริว่า 
"บางทีบรรพชิตรูปนี้จะรู้วิทยาที่เป็นแก่นสาร
บ้างกระมัง" จึงเข้าไปใกล้แล้ว, ถามว่า 

"
ท่านผู้นิรทุกข์, ท่านเป็นอะไร จึงโกน
ศีรษะและนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเช่นนี้
?"

ร. "เราเป็นบรรพชิต."
น. "ท่านเป็นบรรพชิต, ด้วยเหตุอย่างไร ?"
ร. "เราเว้นจากกิจการบ้านเรือน 
เพื่อจะละมลทินที่ลามกเสียแล้ว, 
เราจึงชื่อว่าเป็นบรรพชิต."
น. "เหตุไฉน ผมของท่านจึง
ไม่เหมือนของเขาอื่นเล่า ?"
ร. "เราเห็นเหตุเครื่องกังวล
สิบหกอย่าง เราจึงโกนเสีย, 
เหตุเครื่องกังวลสิบหกอย่างนั้น คือ


(อ่านต่อ)

กำเนิดพระนาคเสน ในหนังสือมิลินทปัญหา

ศูนย์จำหน่ายพระไตรปิฎก ทั่วประเทศ

มีพระไตรปิฎกที่สังคายนาไว้ดี
ก็ใช้สังคายนาคนได้ด้วย

การสังคายนานั้น เป็นการรักษาพระธรรมวินัยคือ
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้คงอยู่อย่างดีที่สุด
คือให้แม่นยำตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่าที่เป็นไปได้ 
ระยะเริ่มแรก ก็มีการประมวลรวบรวมและรักษาไว้ 
แต่ระยะหลังต่อๆ มา มีแต่การรักษาอย่างเดียว
ให้คงอยู่อย่างเดิม ให้บริสุทธิ์ แม่นยำที่สุด จะตัด จะต่อ
จะแต่ง จะเติม อย่างไรไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าไปตัดต่อ หรือแต่งเติม
ก็จะกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูป คือของปลอมหรือของเทียม 
เพราะฉะนั้น ในยุคที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
เวลาสังคายนาก็คือการที่เอาพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ
เท่าที่มีอยู่เป็นหลักในประเทศต่างๆ มาตรวจสอบทานกัน
เช่น ฉบับของไทย ของพม่า ของลังกา เป็นต้น เท่าที่มีอยู่ในประเทศ
(อ่านบทความเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ)

พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร

บทความ : ความรู้
พระไตรปิฎก เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยา เป็นคลังวรรณกรรมขนาดใหญ่

มีคำสอนหลายชั้น หลายระดับ หลายแนว หลายลักษณะ ที่สามารถสนอง
ความใฝ่รู้ของทุกคน ที่แม้จะมีภูมิปัญญาต่างกันเมื่อรู้อย่างนี้ ชาวพุทธ 
จึงควรศึกษา 
พระไตรปิฎก พร้อมศาสตร์อื่นๆ เพื่อบูรณาการความรู้ 
โดยมิปิดกั้นตนเอง // 

หากมองแง่นี้ คัมภีร์หลัก “พระไตรปิฎก” มิใช่มีเฉพาะเรื่องสำหรับชาวพุทธ 
ที่ต้องอ่าน ต้องรู้ ผู้ใฝ่รู้ ที่ไม่ยอมปิดกั้นตัวเอง

แม้ไม่ใช่ชาวพุทธก็ควรอ่าน ควรศึกษา จะพบความน่าทึ่งหลายรูปแบบแฝง
อยู่ในนั้น ในเรื่องนี้ สำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ อาจเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่าน
เล่มไหนก่อน พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย “นับรวมได้ถึง 22,379 หน้า 
หรือ เป็นอักษรไทย ประมาณ 24,3000,000 ตัว แต่ละปิฎก 
มีการแบ่งหมวดหมู่ บทตอน ซอยออกไปมากมายซับซ้อน 

(อ่านบทความเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ) 

พระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง

บทความ : ความรู้
มองพระไตรปิฎก เป็นฐานของสรรพวิชา 6 แขนง


เราคุ้นเคยพระไตรปิฎกในฐานะเป็นคัมภีร์ศาสนา แต่ถ้าเรียกชื่อเปลี่ยน จากคัมภีร์เป็นวรรณคดีรู้สึกได้เลยว่า ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมลดลง พร้อมถามว่า พระไตรปิฎกเป็นวรรณคดี ได้อย่างไรวรรณคดี เป็นเรื่องสมมุติ เป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น แต่พระไตรปิฎก เป็นวรรณคดี โดยอนุโลม เรียกว่า วรรณคดีปากเปล่า ซึ่งเล่าต่อปากสืบกันมา ภาษาในพระไตรปิฎก มีทั้งภาษากวี และภาษาธรรมดา ที่มนุษย์ ใช้สื่อกันตามปกติในภาษาไทย วรรณคดีกับวรรณกรรม แปลจากคำว่า Literature แต่คำบัญญัติของไทย ใช้คำต่างกัน และมีความหมายต่างกัน หนังสือและวรรณคดี // ทุกเรื่องเป็นวรรณกรรม แต่จะมีวรรณกรรมเพียงบางเรื่อง ที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูง พระไตรปิฎก ได้รับยกย่องว่าเป็นวรรณคดี เมธีชนจึงศึกษาพระไตรปิฎกบาลี Pali Tipitaka 

(อ่านบทความเพิ่มเติม คลิ๊กที่ภาพ) 

บทความธรรมะ เรื่อง หาสุขได้จากทุกข์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส

หนังสือพระไตรปิฎก และ หนังสือพุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
อ่านบทความ พระไตรปิฎก และ พุทธธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

พระพุทธรูปโบราณ
#เรื่องสร้างพระพุทธรูป เริ่มสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่เมื่อไหร่?
สร้างพระพุทธรูปครั้งแรกที่ไหน? แล้วจะเหมือน
พระพักตร์พระองค์จริงหรือ?
( #เกร็ดความรู้ )
(อ่านข้ดมูลเพิ่มเติม)คลิ๊กที่ภาพ)
ทำไมพระสงฆ์ ต้องโกนผม
บทความเรื่อง เหตุใด พระภิกษุต้องโกนผม มาจากหนังสือ
เรื่อง มิลินทปัญหา ท่านสามารถ อ่านบทความ นี้ ภายในหนังสือ
เรื่อง มิลินทปัญหา ได้ที่ (คลิ๊กที่ลิงค์) ไ

บทความธรรมะ : หน้าที่อุบาสก อุบาสิกาที่ดี
ท่านสามารถอ่านบทความธรรมะ นี้ ได้จาก หนังสือเรื่อง
ธรรมนูญชีวิต (คลิ๊กที่ภาพ) เพื่ออ่านบทความ
หนังสือสวดมนต์พิธี สำหรับพระสงฆ์ และบุคคลทั่วไป
หนังสือสวดมนต์สำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ
ที่ใช้ทบทวน บทสวดประจำบ้านเรือน ที่วัด
และโอกาสงาน ต่างๆ จะใช้เล่มนี้
สวดทบทวนอยู่เสมอครับ

 

International Buddhist Studies College มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
International
Buddhist Studies College
—————————————-
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรารภที่จะให้มีการแปลพระไตรปิฎกภาษามคธ
#ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกให้เป็นภาษาไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านง่าย เพื่อให้ พระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจเนื้อหาในพระไตรปิฎก และเป็นคู่มือในการศึกษาพระไตรปิฎกภาษามคธ #ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกที่นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ จะได้ถือเอาเป็นแนวในการทำความเข้าใจพระไตรปิฎกภาษามคธให้แจ้งชัดยิ่งขึ้น —————————————- ท่านสามารถอ่านรายละเอียดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยครบถ้วนสมบูรณ์ได้ที่http://www.xn--12czua4aq9ab9ivb9bxipc.com/BOOKS-PRA-TAI-45-THAI.html

 

 
การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร? การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร?
เสียงธรรมพุทธทาส 7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา


ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ
ท่านได้อะไร เมื่อไปงานศพ?

บทความ จาก หนังสือคู่มือมนุษย์
อ่านบทความ ในหนังสือ คู่มือมนุษย์
สวดมนต์ ทำสมาธิ รักษาโรคได้จริง
สวดมนต์ รักษาโรคภัย ได้จริง?
บททดสอบใจ และเตือนใจให้นึกถึงความจริง(ความตาย)
การทำใจยอมรับความจริง : บทความ
คาถาชะลอวัย-ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เคยประทานไว้
อยากอายุยืน ต้องทำดังนี้?
สร้างวาสนา
ความกตัญญ ทำให้มี วาสนา ู : บทความ

การชำระและการจารึกพระไตรปิฎก ในรัชกาลที่1 ที่มาของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมาจากไหน
ความเศร้าหมองของศีล<br>
              แ ล ะ ค ว า ม ผ่ อ ง แ ผ้ ว ข อ ง ศี ล
ความเศร้าหมองของศีล
แ ล ะ ค ว า ม ผ่ อ ง แ ผ้ ว ข อ ง ศี ล
เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับอายุยืนจากพระไตรปิฎก
   
   


บทความ : พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา

พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร
📜พระไตรปิฎก เกิดขึ้นได้อย่างไร

พระไตรปิฎกแบบท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร
พระไตรปิฎกท่องจำ-แม่นยำเพียงไร

พระไตรปิฎก ที่มีการจดเป็นลายลักอักษรณ์ แม่นยำเพียงไร?
พระไตรปิฎก ที่มีการจด
เป็นลายลักอักษรณ์ แม่นยำเพียงไร?

 

โหลดบทเพลงสวดมนต์ฟังสบายๆ ที่นี่ 19 บทสวด

ดาวน์โหลดและฟังMP3ธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาส

สาระน่ารู้เกี่ยว
กับเรื่องการทำบุญและพิธีสงฆ์

หลักมหาประเทส4
หลักมหาประเทส4

 

บุรพกรรมของพระเจ้าอโศกบุรพกรรมของพระเจ้าอโศกมหาราช

01.พิธีการทำบุญ"หาฤกษ์"

02.การทำบุญในงานพิธี

03.การถวายสังฆทาน-หรือ-การถวายทาน

04.ระเบียบพิธีในการถวายสังฆทาน

05.ประโยชน์/โทษ/ของการหาฤกษ์

06.พิธีการและขั้นตอนการทำบุญเลี้ยงพระ

07.ประโยชน์ของพิธีกรรมทางศาสนา

08.เรื่องของการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

09.คำถวายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก

010.คำอุทิศแผ่บุญกุศล ของผู้ถวายพระไตรปิฎก

011.เมื่อจิตหดหู่เราควรเจริญธรรมข้อใด


ประมวลภาพประทับใจและพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9สุดยิ่งใหญ่ !!! ประวิติศาสตร์ต้องจารึก "คณะสงฆ์ญี่ปุ่น"
จัดพิธีบำเพ็ญกุศล "ในหลวงรัชกาลที่9"

 


บทสวดมนต์ พิเศษต่างๆ

พระไตรปิฎกคืออะไร ทำไมถึงสำคัญมาก
พระไตรปิฎกคืออะไร ทำไมถึงสำคัญมาก


เรื่อง ความซับซ้อนของกรรม

สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่ปราชญ์แห่งธรรมผู้นำปัญญา
สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่
ปราชญ์แห่งธรรมผู้นำปัญญา

 

มุตโตทัย หลักการทำงาน รักษาศีล
เจริญภาวนา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
มุตโตทัย หลักการทำงาน รักษาศีล
เจริญภาวนา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ดาวน์โหลดหนังสือ 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
12.ดาวน์โหลดหนังสือ
“พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


13. โหลด E-BOOK
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต )
21ความหมายของคำว่า ปาฏิหาริย์

 

ชื่นชม ...เด็กชายวัย 8 ขวบ

ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอมชื่นชม ...เด็กชายวัย 8 ขวบ
ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้จ่ายค่าเทอม

ท่องแดนนรกภูมิ กับพระมาลัยฟัง ท่องแดนนรกภูมิ กับพระมาลัย

มนุษย์ คือ สัตว์ผู้ต้องศึกษา 
ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการศึกษา
มนุษย์ คือ สัตว์ผู้ต้องศึกษา 
ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการศึกษา

 

09.คำถวายถวายตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
คำถวายหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถา
พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎกถวายวัด

 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้ากว้าง 7 นิ้ว จากไม้สักทั้งชุด


พระไตรปิฎก: ข้อควรรู้เบื้องต้น
คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์ คือพระธรรมวินัย มีชื่อที่ชาวตะวันตกรู้จักกัน


พระไตรปิฎก: คัมภีร์ของพระพุทธเจ้า
พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว


พระพุทธศาสนา : ไม่ใช่ปรัชญา
เราจำต้องแยกให้ออก ระหว่างปรัชญากับศาสนา

 
 
 
 

เลือกรายการหนังสือจากหมวดหมู่หนังสือธรรมะ
หนังสือ-พระพยอมกัลยาโณ หนังสือ-พระธรรมกิตติวงศ์ หนังสือ-ติชนัทอัน ชุดอนุรักษ์หนังสือต้นฉบับ-พุทธทาส หนังสือ-พระไพศาล หนังสือสวดมนต์ หนังสือ-หลวงพ่อพุทธทาส
หนังสือธรรมะ-พระพรหมคุณาภรณ์ หนังสือธรรมะของวศินอินทสระ หนังสือกรรม แก้กรรม ดูดวง ตำราพรหมชาติ ฮวงจุ้ย หนังสือของท่านส.ศิวรักษ์ หนังสือธรรมะ-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หนังสือธรรมะ2ภาษา ไทย-อังกฤษ หนังสือธรรมะ-พระราชวิจิตรปฏิภาณ
หนังสือธรรมะหลากหลายประเภท หนังสือธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว หนังสือธรรมะ-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หนังสือธรรมะ นิทาน วรรณกรรมธรรมะ ธรรมะนิยายธรรมะ มักกะลีผล นารีผล หนังสือธรรมะ-ท่าน ว.วชิรเมธี หนังสือแนวพระไตรปิฎก แบบเรียน สำหรับนักธรรม ตรี โท เอก พจนานุกรม หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด จากพระโอษฐ์ 4 เรื่อง 5 เล่ม
หนังสืออนุรักษ์ต้นฉบับชุดหมุนล้อ พุทธทาส หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ หนังสือเพื่อสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย การดูแล หนังสือธรรมะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช หนังสือธรรมะของหลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม หนังสือชีวประวัติ พระพุทธเจ้า อัครสาวก สาวิกา อุบาสก อุบาสิกา
เลือกซีดีธรรมะจากหมวดหมู่ซีดี
หนังสือ-พระพยอมกัลยาโณ หนังสือธรรมะ นิทาน วรรณกรรมธรรมะ ธรรมะนิยายธรรมะ มักกะลีผล นารีผล หนังสือธรรมะของหลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม ซีดีธรรมะ พระมหากิตติศักดิ์โคตมสิสโส ซีดี บทสวดมนต์ หนังสือธรรมะ-พระราชวิจิตรปฏิภาณ หนังสือ-หลวงพ่อพุทธทาส
ซีดีธรรมะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ซีดีธรรมะของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ซีดีธรรมะ ของพระราชธรรมวาที ซีดี ธรรมะนิยายชุดมักกะลีผล นารีผล สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ของท่านอาจารย์สุทัสสา ภาพภายในศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและศุนย์หนังสือพระพุทธศาสนา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์-เบาะรองนั่งสมาธิวัสดุคุณภาพสูง แนะนำหนังสือเพื่อสุขภาพ-อาหารการกิน-การออกกำลังกาย
ส่งเฉพาะ-ข้อความด่วนถึงไตรลักษณ์ เทียบเท่าการส่ง จดหมาย แต่ไม่สามารถแนบ ไฟล์อื่นๆได้ นอกจากข้อความเท่านั้น การชำระเงินค่าหนังสือและผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา


พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ราคา เล่มละ 27 บาท
หนังสือใหม่ล่าสุด "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้" เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาพระไตรปิฎก
และสามารถพิมพ์ ข้อความ ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ฟรี 1 หน้า (คลิ๊ก)
หนังสือธรรมะเรื่องถ้าสูงอายุเป็นก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุราคาเล่มละ25บาท

หนังสือธรรมะเรื่องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขราคาเล่มละ20บาท

เชิญชวนพิมพ์หนังสือธรรมเรื่องอายุยืนอย่างมีคุณค่า

หนังสือเรื่องก้าวไปในบุญ

หนังสือสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ

บทสวดบูชาพระพุทธคุณ ราคา 25 บาท 

สำหรับใช้สวดประจำบ้านเรือน//ขนาด 14.5*21 cm//จำนวน 42 หน้า//เนื้อใน พิมพ์ขาวดำ ทั้งเล่ม
โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะเล่มนี้ สั่ง 100 เล่มขึ้นไป /
ราคาเล่มละ 25 บาท + แทรกข้อความ 1 หน้า : จัดส่ง ฟรี ทั่วประเทศ

หนังสือธรรมเรื่องชีวิตนี้น้อยนักราคาเล่มละ15บาท

หนังสือธรรมะเรื่องธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามราคาเล่มละ50บาท
หนังสือธรรมนูญชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หนังสือธรรมะเรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

หนังสือสวดมนต์ บูชาพระพุทธคุณ พาหุงมหากา อิติปิโส คาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ สำหรับ เด็กนักเรียน ราคาเล่มละ 10 บาท จัดส่งทั่วไทย

รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ แปลไทย ในราคา โรงพิมพ์ เล่มละ 30 บาท

หนังสือเรื่องถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันทีราคาเล่มละ20บาท
หนังสือธรรมะ ก้าวไปในบุญ
หนังสือธรรมะพิมพ์ใหม่ หนังสือเรื่อง ก้าวไปในุญ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน เล่มละ 25 บาท
พร้อมจัดพิมพ์ข้อความ 1 หน้าฟรี ส่งทั่วไทย

หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี เล่มละ 19 บาท


ชื่อหนังสือ : หลุดพ้น เสียจากความหลุดพ้น โดย : หลวงพ่อ พุทธทาสภิกขุ

โปรโมชั่นหนังสือเล่มนี้ : พิมพ์ข้อความ ฟรี 1 หน้า  เมื่อสั่งพิมพ์ 100 เล่มขึ้น ไป // จัดส่งทั่วไทย ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ 20 บาท

พิมพ์หนังสือธรรมะ เรื่องคุณบิดามารดา

บรมพรบรมธรรม ธรรม ๔ ประการที่ควรมีในทุกย่างก้าวชีวิต โดย : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หนังสือธรรมะทรงคุณค่า ถามตอบ โดย หลวงปู่มั่น


บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่ไปแสวงบุญที่ อินเดีย เนปาล

 


กลุ่มหนังสือธรรมะเชิงวิชาการ ที่น่าสนใจ
ท่านสามารถ แคป ภาพ แล้ว สั่งซื้อทาง LINE : @trilakbooks
โดยตรงได้เลยครับ
 หนังสือปฏิจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
ปฏิจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
5
00.-
หนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
3
50.-
หนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
3
00.-
หนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์
อริยสัจจากพระโอษฐ์
7
00.-
หนังสืออานาปานสติบรรยาย
อานาปานสติบรรยาย
3
00.-
หนังสือพุทธธรรม
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
7
00.-
หนังสือวิมุตติมรรค
วิมุตติมรรค
3
00.-
หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
พระไตรปิฎกฉบับสากล
4
80.-
หนังสือพระพุทธศาสนาในอาเซีย
พระพุทธศาสนาในอาเซีย
3
00.-
หนังสือพุทธธรรมฉบับเดิม
พุทธธรรมฉบับเดิม
2
00.-
หนังสือรวมบทพระธรรมเทศนา
รวมบทพระธรรมเทศนา
3
00.-
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลศัพท์ ประมวลธรรม
ประมวลศัพท์ประมวลธรรม
5
50.-
หนังสือพระอรหันต์8ทิศ
พระอรหันต์8ทิศ
3
00.-
หนังสือพระเจ้า500ชาติ
พระเจ้า 500 ชาติ
800.-
หนังสือ45พระพรรษา
45 พระพรรษา พระพุทธเจ้า
5
50.-
หนังสือประวัติสมเด็จโต
ประวัติสมเด็จ โต
250.-
หนังสือประวัติหลวงปู่มั่น
ประวัติหลวงปู่มั่น
2
50.-
หนังสือพระไตรปิฎก อ่านง่าย
หนังสือพระไตรปิฎกฉบับย่อ
1
750.-
หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ สำหรับประชาชน
พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน
5
00.-
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
วิสุทธิมรรค
600.-
หนังสือพระพุทธวจนะจากพระไตรปิฎก
พุทธวจนะ ในพระไตรปิฎก

600.-


รับจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก หนังสืองานศพ งานฌาปนกิจ งานพระราชทานเพลิงศพ

 

 

 


ศูนย์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ จัดส่งทั่วประเทศ ในราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน
แทรกรายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก

เชิงเทียน-และงานพุทธศิลป์